Strona główna Czasopisma
Instytucje diecezjalneBiskupiKuria DiecezjalnaSąd BiskupiStrona główna
• Bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
• Bp pomocniczy Edward Frankowski
• Bp senior Wacław Świerzawski
• Kancelaria Kurii Diecezjalnej
• Wydziały Kurii Diecezjalnej
• Diecezjalne rady i komisje
Caritas Diecezjalana
(Strona własna)
Wiadomości
Kalendarium
DekanatyParafie
• Wyszukiwarka parafii
Sanktuaria 
Uczelnie i szkołyDomy rekolekcyjne
i domy kultury
Media diecezjalneMuzeum Diecezjalne
• Wyższe Seminarium Duchowne
• Instytut Teologiczny
• WZNoS KUL Stalowa Wola
• WZPiNoG KUL Stalowa Wola
• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Sandomierzu

• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Ostrowcu Świętokrzyskim

• Katolickie Gimnazjum i Liceum
w Stalowej Woli

• Katolickie Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Ostrowcu Św.

• Rodzina szkół imienia Jana Pawła II
• Centrum KEiFC Quo vadis w Sandomierzu
• Ośrodek TiFCh Augustianum w Radomyślu
• Ośrodek Formacyjny w Tarnobrzegu
• Dom Formacyjny w Gorzycach
• Katolicki Dom Kultury w Sandomierzu
• Katolicki Dom Kultury Arka w Racławicach
• Ośrodek Formacji Liturgicznej Zawichost
• Ośrodek Pomocy w Kryzysach Fundacji
Powrót w Zawichoście

• Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
• Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum
Terapeutyczne SPeS w Rytwianach
• Diecezja Sandomierska w Internecie
• Gość Niedzielny
• Kronika Diecezji Sandomierskiej
• Niedziela
• Studia Sandomierskie
Dom Księży Emerytów
Katolickie Centra Pomocy Rodzinie
Wydawnictwo Diec.
i Drukarnia
(Strona własna)
Fundacja "Serce bez granic" (Strona własna)
  

» CZASOPISMA » GOŚĆ NIEDZIELNY (101)   
M E N U

Gość Niedzielny

Niedziela

Studia Sandomierskie

Kronika Diec. Sand.Główna IndeksNr stronyWyszukiwarka ...27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 12
tel. (+48) 15 8327660, fax (+48) 15 8327661
e-mail: sandomierz@goscniedzielny.pl, http://gosc.pl
12 lat obecności tygodnika katolickiego "Gość Niedzielny"
w diecezji sandomierskiej: wczoraj - dzień dzisiejszy - jutro


Założyciel Towarzystwa św. Pawła, wielki apostoł środków masowego przekazu św. Jakub Alberione powiedział kiedyś: "Tak, jak kiedyś w klasztorach rozdawany był chleb, tak dzisiaj należy dzielić się prawdą o Bogu i o wiecznym przeznaczeniu człowieka. Nie możemy dać światu większego bogactwa, jak tylko Jezusa Mistrza Drogę, Prawdę i Życie. Mikrofon, ekran, maszyna drukarska są naszą amboną. Drukarnia, księgarnia, studio nagrań, pokój redakcyjny są naszym kościołem, w którym przepowiadamy Ewangelię. Mówimy o wszystkim - ale po chrześcijańsku". Słowa te dzisiaj nic nie tracą ze swej aktualności, co więcej wydają się jak nigdy na czasie. Dziś zalewani z jednej strony ogromem informacji, poddawani często ukrytej manipulacji medialnej często nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak wielki wpływ na nasze codzienne życie mają środki masowego przekazu. Media - te dobrze znane - prasa, radio, telewizja, jak i te najnowsze z globalną siecią Internetu na czele. Mass-media toksyczne, zniewalające człowieka, pełne brutalności, agresji, pornografii jak i kształcące, potrzebne, budujące człowieczeństwo i umacniające wiarę w Boga.
Mało znany dekret Soboru Watykańskiego II Inter mirifica - o środkach społecznego przekazywania myśli z 4 grudnia 1963 r. (drugi z kolei dokument Vaticanum II) potwierdzi tę ambiwalencję mass - mediów: "Kościół - Matka zdaje sobie sprawę z tego, że środki te, właściwie użyte, oddają rodzajowi ludzkiemu wielką przysługę, ponieważ przyczyniają się niemało do odprężenia i ubogacenia ducha oraz szerzenia i umacniania Królestwa Bożego. Wie jednak również, że ludzie mogą ich użyć przeciw zamierzeniom Stwórcy, obracając je na własną szkodę. Macierzyńskie serce Kościoła boleje z powodu szkód, jakie zbiorowość ludzka ponosi zbyt często wskutek złego korzystania z tych środków" (Inter mirifica 2).
23 października 2004 r. obchodziliśmy w naszej diecezji 10. rocznicę powstania wydania sandomierskiego ogólnopolskiego tygodnika katolickiego "Gość Niedzielny".

W C Z O R A J

Ponad 80 lat temu, 9 września 1923 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość, ówczesny administrator apostolski Śląska ks. August Hlond, późniejszy prymas Polski w pierwszym numerze "tygodnika dla ludu katolickiego Gość Niedzielny" napisał słowa, które stały się i są programem jednego z najpopularniejszych czasopism katolickich w Polsce: "Witam go z radością i błogosławię mu na drogę, bo przychodzi jako przyjaciel ludu z otwartym słowem prawdy. Nie chce nikomu schlebiać. Nie służy żadnemu stronnictwu ani nie jest wyrazem interesów jakiegoś odłamu społeczeństwa. Chce w mroki szare wnieść promień światła. Chce w duszną atmosferę społeczną tchnąć orzeźwiający powiew Chrystusowego ducha. Nie będzie z żadnym konkurował pismem, bo jego zadaniem nie walka polityczna, nie sensacja, ale pogłębienie znajomości wiary i zasad życia chrześcijańskiego. Pomijając zatem wszystko to, co denerwuje, omawiać będzie bieżące sprawy religijne i aktualne zagrożenia moralne.
Idzie z gałązką oliwną. W żadne progi nie wniesie zwady. Żadnego nie zakłóci pokoju. Nawet prostując błędy, nie będzie zwalczał osób... Do wszystkich przychodzi, ale nie wszyscy go jeszcze znają. Niech o nim mówią pasterze z ambony, niech go wspierają związki i stowarzyszenia, niech go nasza dzielna młodzież szerzy... Idź w swą drogę "Gościu Niedzielny". W imię Boże wstępuj w progi. Wnoś wszędzie światło, ciepło i pokój Chrystusowy" (GN 1/1923).
Dziś "Gość Niedzielny" jest ogólnopolskim tygodnikiem opinii o wysokim nakładzie, przekraczającym 130 tysięcy egzemplarzy, posiadającym liczne edycje przygotowywane z myślą o Kościołach lokalnych. Tygodnik katolicki "GOŚĆ NIEDZIELNY" wydawany w Katowicach posiada 17 oddziałów diecezjalnych: w Bielsku Białej, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łowiczu, Opolu, Radomiu, Sandomierzu, Świdnicy, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze - Gorzowie. Obok dużego "Gościa" istnieje miesięcznik dla dzieci i młodzieży "Mały Gość Niedzielny" oraz portal internetowy www.wiara.pl. Redaktorem naczelnym GN od 2003 r. jest ks. Marek Gancarczyk, który zastąpił na tym stanowisku zmarłego długoletniego szefa tygodnika śp. ks. infułata Stanisława Tkocza (1974-2003). Sandomierski "Gość Niedzielny" z przygotowanymi co tydzień 8 stronami, o nakładzie sięgającym ponad pięć tysięcy egzemplarzy jest dostępny w parafiach, kioskach, salonikach prasowych diecezji sandomierskiej i wpisuje się w mający już 50 stron tytuł ogólnopolski.
Diecezja sandomierska posiada bogate tradycje wydawnicze. W okresie międzywojennym ukazywało się tu kilka czasopism. W latach 1930-1939 wychodził tygodnik "Prawda Katolicka", w latach 1931-1939 "Siewca Prawdy", a od 1934 do wybuchu II wojny światowej "Przewodnik Żywego Różańca". Swoje periodyki miała Akcja Katolicka, stowarzyszenia młodzieży i wiele parafii. Wybuch wojny światowej, a następnie sytuacja panująca w Polsce pod rządami komunistów uniemożliwiły kontynuację tej działalności. Na zmianę warunków politycznych przyszło czekać aż do roku 1989. 25 marca 1992 r. bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" papież Jan Paweł II zreorganizował podział terytorialny Kościoła w Polsce i zmienił granice diecezji. Diecezja sandomierska, istniejąca od 1818 r. otrzymała nowy kształt scalający 8 dekanatów diecezji sandomiersko - radomskiej, 7 przemyskiej, 2 lubelskiej i jeden z diecezji tarnowskiej. Wtedy troskę o Kościół sandomierski podjął nowy biskup ordynariusz ks. prof. dr hab. Wacław Świerzawski.
W 1994 r. podjął on decyzję o nawiązaniu współpracy z redakcją "Gościa Niedzielnego". Od tego czasu GN rozprowadzany na terenie diecezji sandomierskiej posiada mutację diecezjalną. Początkowo były to dwie strony, które redagował moralista ks. dr Władysław Gwóźdź. Współpracowali z nim m.in. śp. ks. infułat Ignacy Ziembicki, ks. prałat Waldemar Gałązka, ks. kanonik Stanisław Knap, Mariusz Bobula, Dorota Kozioł, Józef Myjak, Andrzej Sarwa, Urszula Stępień, Alicja Trześniowska, Andrzej Capiga. W Katowicach pracę zespołu sandomierskiego wspierali redaktorzy: Barbara Poremba - Wołkowa i Jerzy Walter Brzoza.
W marcu 1997 r. nowym redaktorem sandomierskiego GN został historyk ks. dr Bogdan Stanaszek. Nowy oddział redakcji został utworzony miesiąc później i miał siedzibę w budynku dawnego Niższego Seminarium Duchownego, a później prokuratury przy ulicy Żeromskiego 2 w Sandomierzu. W tym czasie w redakcji został zatrudniony dziennikarz red. Mariusz Bobula, a we wrześniu 1997 r. sekretarka oddziału red. Marta Woynarowska. 9 maja 1997 r., w liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Biskupa, patrona naszej diecezji ówczesny bp sandomierski Wacław Świerzawski w obecności śp. ks. infułata Stanisława Tkocza, redaktora naczelnego GN uroczyście poświęcił nową siedzibę. Z czasem edycja sandomierska z dwóch powiększyła się do czterech a później do ośmiu stron. W 1999 r. kierowanie oddziałem przejął teolog ks. dr Jacek Uliasz.

D Z I S I A J

Lata 1999-2004 to czas pobytu oddziału tygodnika "Gość Niedzielny" w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przy ulicy Żeromskiego 6. Lokal mający dwa pomieszczenia był niestety ciemny, zawilgocony i zbyt mały na zainstalowanie potrzebnego sprzętu komputerowego. Od października 2003 r. jego dyrektorem jest biblista ks. dr Roman Bogusław Sieroń.
Od października 2004 r. wraz z nową siedzibą rozpoczął się nowy etap pracy redakcji tygodnika "Gość Niedzielny" w naszej diecezji. Nowy lokal, który został uroczyście poświęcony i otworzony 23 października 2004 r. mieści się przy parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu, na historycznym słonecznym wzgórzu świętopawelskim obok pięknego wąwozu św. Jadwigi. Ma trzy obszerne pomieszczenia, które wyposażone w nowy sprzęt biurowy, komputerowy, stałe łącza internetowe umożliwiają od strony logistycznej redagowanie sandomierskiej wkładki w profesjonalny sposób. Te zmiany idą w parze z ciągłą modernizacją pracy redakcji w Katowicach. Najpierw pracę oddziałów diecezjalnych koordynował dział dodatków diecezjalnych z sekretarzem Witoldem Kocińskim na czele. Dodatkiem sandomierskim opiekowali się redaktorzy Krystyna Strozik-Zielińska i Stanisław Jankowski. Dziś kierownikiem dodatków diecezjalnych jest Sebastian Musioł, a pomagają mu: Witold Kociński, Małgorzata Kamracka - Lipowska, Dobromiła Salik, Henryk Sakwerda, Małgorzata Ścigaj, Piotr Sacha. Nowością jest choćby podgląd poprzez Internet stron diecezjalnych w trakcie ich przygotowywania i dokonywanie ich korekt.
Oprócz pracowników etatowych sandomierskie strony współtworzą obecnie m.in. korespondenci regionalni: ze Staszowa i Połańca Agata Bazak, Andrzej Gajewski, Anna Moździerz - Gajewska, Rafał Staszewski; Stalowej Woli Zdzisław Surowaniec; Sandomierza Krzysztof Jarosz. Sandomierski GN ściśle współpracuje z redakcją Diecezji Sandomierskiej w Internecie kierowaną przez ks. mgr. lic. Dariusza Woźniczkę. Nowa, ciągle poddawana modyfikacjom ramówka wzbogaciła się ostatnio o cotygodniowe wywiady z ciekawymi ludźmi, stałe komentarze i felietony bpa Wacława Świerzawskiego, ks. Stanisława Knapa i Piotra Niemca, znanego publicysty i redaktora naczelnego "Tygodnika Nadwiślańskiego".
Ważnym zadaniem dla redakcji centralnej i oddziału w Sandomierzu jest ciągła troska o stałą dostępność pisma, wzrost nakładu i promocję. Sandomierski GN jest patronem medialnym wielu imprez sportowych i kulturalnych, współpracuje z lokalnymi mediami np. "Radiem Leliwa" i "Tygodnikiem Nadwiślańskim", muzeami, placówkami i domami kultury. Największym wyzwaniem staje się usprawnienie kolportażu GN w parafiach np. poprzez ministrantów czy ruchy kościelne a także większa dostępność tygodnika w kioskach i dużych salonach prasowych.
Redakcja sandomierska GN stara się nie tylko poruszać tematykę kościelną i religijną, być pismem diecezji sandomierskiej, ale także społeczno-kulturalną związaną z naszym regionem. Częste raporty o ludzkich sprawach i bolączkach, zaproszenia na imprezy kulturalne, zachęty do przeczytania wartościowych książek czy prezentacja panoram parafii naszej diecezji to tylko niektóre obszary realizacji hasła św. Jakuba Alberione "Mówimy o wszystkim - ale po chrześcijańsku".

J U T R O

Obecny sandomierski GN chce być pismem diecezjalnym, traktującym zarówno o Sandomierzu - sercu diecezji, największych ośrodkach miejskich jak i najodleglejszych małych, wiejskich parafiach; przybliżającym posługę i nauczanie pasterzy naszej diecezji; informującym i pomagającym osobom duchownym i wiernym świeckim. Koncentrując się na tematyce religijno - duszpasterskiej, chciałby także podejmować trudne sprawy społeczne, kulturalno - oświatowe, regionalistyczne. Nowymi inicjatywami są strony poświęcona rodzinie jako owoc przeżywanego w naszej diecezji Roku Rodziny, więcej materiałów dla osób chorych i niepełnosprawnych, przybliżenie duszpasterstw specjalistycznych oraz współpraca z naszymi bratankami zza miedzy - katolicką prasą na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, w Czechach. Czynimy starania, aby strony sandomierskie GN były lepiej, ciekawiej redagowane, chcemy wsłuchiwać się w uwagi i wskazówki naszych Czytelników, zapraszamy też do współpracy nowych autorów.
Dokument soborowy Inter mirifica powie w numerze 14: "Przede wszystkim należy popierać dobrą prasę. Aby zaś przepoić czytelników w pełni duchem chrześcijańskim, należy też tworzyć i rozwijać prawdziwie katolicką prasę, która - wywodząc się i będąc zależną już to bezpośrednio od władzy kościelnej, już to od katolików - niech wychodzi wyraźnie w tym celu, by urabiać, umacniać i popierać opinię publiczną, zgodną z prawem naturalnym, nauką i nakazami katolickimi, oraz, by podawać do wiadomości i należycie wyjaśniać fakty, dotyczące życia Kościoła. Wiernych zaś należy pouczać o konieczności czytania i rozpowszechniania prasy katolickiej dla wyrobienia sobie chrześcijańskiego sądu o wszelkich wydarzeniach". Dalej w numerze 17 zachęci wszystkich synów Kościoła: "Jest rzeczą wprost niegodną synów Kościoła, by bezczynnie patrzyli, jak przepowiadanie słowa zbawienia krępowane jest trudnościami technicznymi i wydatkami - co prawda olbrzymimi - które związane są z tymi środkami. Dlatego też święty Sobór zwraca uwagę, że obowiązkiem ich jest utrzymywanie i wspomaganie katolickiej prasy...".

Ks. Roman Bogusław Sieroń

Pracownicy i współpracownicy sandomierskiego "Gościa Niedzielnego" od 1994 roku

  Dyrektorzy Oddziału GN w Sandomierzu
 • Ks. Władysław Gwóźdź (1994-1997) - pierwszy redaktor mutacji sandomierskiej
  Urodził się 19 lipca 1949 r. w Zdzieciach, parafia Ruszcza. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu dnia 8 czerwca 1974 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Sługi Bożego bpa Piotra Gołębiowskiego. Jako wikariusz pracował w parafii Cerekiew koło Radomia (1974-1976). Był proboszczem w Osieku (1985-1990), Mominie (1990-1992) i Kurozwękach (1993). Studia stacjonarne odbywał w latach 1976-1980 na Wydziale Teologii KUL, które uwieńczył pracą magisterską "Problematyka moralna w pismach Henryka Elzenberga" i pracą doktorską "Moralne uprawnienia ludzi chorych i umierających w świetle nauczania papieża Piusa XII". Był wykładowcą teologii moralnej w WSD w Sandomierzu (1980-1985), obrońcą węzła małżeńskiego w sandomierskim Sądzie Biskupim (1980-1983), archiwistą Kurii Diecezjalnej i notariuszem Sądu Biskupiego (1993-1995). Od 1993 r. korespondent diecezjalny Katolickiej Agencji Informacyjnej. W latach 1994-1997 pierwszy redaktor mutacji sandomierskiej tygodnika katolickiego "Gość Niedzielny". Wykładowca Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu oraz pracownik Sądu Biskupiego.
 • Ks. Bogdan Mariusz Stanaszek (1997-1999) Urodził się 5 lipca 1966 r. w Brzostku (diecezja rzeszowska). Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1985-1991) dnia 15 czerwca 1991 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Tokarczuka. Przedstawił pracę magisterską z teologii w KUL w 1991 r. "Parafia Brzostek w latach 1918-1939". Jako wikariusz pracował w Stalowej Woli - parafia MB Królowej Polski (1991-1992). Studia specjalistyczne odbywał na Wydziale Teologii - w Instytucie Historii Kościoła KUL (1992-1996). Napisał pracę doktorską na temat: "Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939". Od roku 1995 jest pracownikiem i dyrektorem sandomierskiego Archiwum Diecezjalnego. Był korespondentem KAI. W latach 1997-1999 był dyrektorem Oddziału GN w Sandomierzu. Wykładowca sandomierskich WSD i IT.
 • Ks. Jacek Uliasz (1999-2003) Urodził się 7 marca 1963 r. w Rzeszowie. Po odbyciu studiów seminaryjnych w WSD w Przemyślu (1986-1991) dnia 14 czerwca 1991 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Tokarczuka. Przedstawił pracę magisterską z teologii w KUL w 1994 r. "Realizacja założeń homilii soborowej w roczniku Biblioteki Kaznodziejskiej 1975-1976". Jako wikariusz pracował: w Nisku - parafia św. Józefa (1991-1992), Stalowej Woli - parafia MB Królowej Polski (1992-1994) i Sandomierzu - parafia katedralna (1994-1995). W 1995 r. skierowany przez biskupa sandomierskiego na studia specjalistyczne do Rzymu. Studiował w Papieskim Uniwersytecie "GREGORIANUM", gdzie uzyskał licencjat z teologii (1997). W 2000 r. obronił pracę doktorską z teologii fundamentalnej: "La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa" w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1999-2003 był dyrektorem Oddziału GN w Sandomierzu. Wykładowca i prefekt WSD w Gródku Podolskim na Ukrainie oraz sandomierskiego IT. Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w diecezji sandomierskiej.
 • Ks. Roman Bogusław Sieroń (2003-2007) Urodził się 6 lutego 1972 roku w Staszowie. Po odbyciu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (1991-1992) i Sandomierzu (1992-1997) dnia 21 czerwca 1997 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Wacława Świerzawskiego. Przedstawił pracę magisterską z teologii w KUL pt. "Radość według Stromatów Klemensa Aleksandryjskiego"" pisaną w katedrze patrologii greckiej i obronił ją 10 czerwca 1997 r. z wyróżnieniem. Jako wikariusz pracował w Stalowej Woli - parafia św. Floriana i Ulanowie. W czerwcu 1998 roku skierowany przez biskupa sandomierskiego na studia specjalistyczne do Rzymu, które odbył w Papieskim Instytucie Biblijnym (rok propedeutyczny) i w sekcji biblijnej Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu "ANGELICUM". 3 czerwca 2003 roku uzyskał w Rzymie tytuł doktora teologii z zakresu biblistyki na podstawie rozprawy: "Czasownik chairein i jego derywaty w Corpus Paulinum. Studium semantyczno - teologiczne". 1 października 2003 r. mianowany dyrektorem Oddziału GN w Sandomierzu. Delegat biskupa sandomierskiego do oceny treści książek religijnych. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Od października 2004 r. wykładowca WSD, IT oraz WZNoS KUL w Stalowej Woli. Od 19 listopada 2005 r. moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji sandomierskiej. Od 1 września 2006 r. jest wicedyrektorem Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. 18 czerwca 2007 r. obronił doktorat z nauk humanistycznych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku na Słowacji. Członek Adedemickiej Rady Pedagogów Katolickich w Sandomierzu i Międzynarodowej Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich w Rużomberku. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego "Społeczeństwo i Rodzina" WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli i zastępcą redaktora naczelnego półrocznika naukowego "Pedagogika Katolicka". Od 1 października 2007 r. adiunkt w Instytucie Pedagogiki WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli.
 • Ks. Michał Szawan (od 1 października 2007 do 31 lipca 2010)
 • Ks. Tomasz Lis (od 1 sierpnia 2010)

  Pracownicy etatowi Oddziału GN w Sandomierzu
 • Red. Marta Woynarowska (od 1997)
  Marta Woynarowska urodziła się w Tarnobrzegu. Absolwentka historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Podyplomowego Studium Archiwistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od dziewięciu lat pracownik sandomierskiego oddziału "Gościa Niedzielnego". Od roku 2004 także kierownik Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
 • Red. Andrzej Capiga (od 2007)
  Mieszka w Stalowej Woli. Przez prawie 20 lat był dziennikarzem związanym z "Tygodnikiem Nadwiślańskim". Wieloletni współpracownik redakcji sandomierskiej "Gościa Niedzielnego". Od 1 października 2007 r. pracownik etatowy sandomierskiego GN. Miłośnik języka angielskiego.

  Współpracownicy sandomierskiego GN

Bp Wacław Świerzawski (autor komentarzy "Ku istocie rzeczy"), ks. Paweł Anioł, ks. Marian Balicki, ks. Stanisław Bastrzyk, ks. Henryk Ćwiek, ks. Waldemar Gałązka, ks. Franciszek Grela, ks. Krzysztof Lechowicz, ks. Adam Lechwar, ks. Jan Kalinka, ks. Stanisław Knap (stały felietonista), ks. Stanisław Kowalczyk, ks. Marek Kozera, ks. Józef Krasiński, ks. Kazimierz Skawiński, ks. Stanisław Wargacki, ks. Mieczysław Wolanin, ks. Dariusz Woźniczka, Agata Bazak, Bożena Bobula, Andrzej Capiga, Piotr Duma, Andrzej Gajewski, Krzysztof Jarosz, Piotr Jackowski, Dorota Kozioł, Józefa Kwiatkowska, Jaromir Kwiatkowski, Ryszard Martyna, Anna Moździerz, Józef Myjak, Piotr Niemiec (stały felietonista), Wiesław Ordon, Dariusz Parys, Bogumiła Put, Andrzej Sarwa, Urszula Stępień, Zdzisław Surowaniec, Henryk Trepka, Alicja Trześniowska, Robert Wiciński, Jadwiga Zynwala

Zobacz także:
• Bp Dzięga A., Słowo w sprawie Jubileuszu tygodnika katolickiego "Gość Niedzielny"

W górę
Cofnij Strona główna Copyright © 2000-2017 by Diecezja Sandomierska
Poinformuj Redakcję Portalu: www@sandomierz.opoka.org.pl
Aktualizacja: 25 października 2012