Strona główna Czasopisma
Instytucje diecezjalneBiskupiKuria DiecezjalnaSąd BiskupiStrona główna
• Bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
• Bp pomocniczy Edward Frankowski
• Bp senior Wacław Świerzawski
• Kancelaria Kurii Diecezjalnej
• Wydziały Kurii Diecezjalnej
• Diecezjalne rady i komisje
Caritas Diecezjalana
(Strona własna)
Wiadomości
Kalendarium
DekanatyParafie
• Wyszukiwarka parafii
Sanktuaria 
Uczelnie i szkołyDomy rekolekcyjne
i domy kultury
Media diecezjalneMuzeum Diecezjalne
• Wyższe Seminarium Duchowne
• Instytut Teologiczny
• WZNoS KUL Stalowa Wola
• WZPiNoG KUL Stalowa Wola
• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Sandomierzu

• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Ostrowcu Świętokrzyskim

• Katolickie Gimnazjum i Liceum
w Stalowej Woli

• Katolickie Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Ostrowcu Św.

• Rodzina szkół imienia Jana Pawła II
• Centrum KEiFC Quo vadis w Sandomierzu
• Ośrodek TiFCh Augustianum w Radomyślu
• Ośrodek Formacyjny w Tarnobrzegu
• Dom Formacyjny w Gorzycach
• Katolicki Dom Kultury w Sandomierzu
• Katolicki Dom Kultury Arka w Racławicach
• Ośrodek Formacji Liturgicznej Zawichost
• Ośrodek Pomocy w Kryzysach Fundacji
Powrót w Zawichoście

• Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
• Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum
Terapeutyczne SPeS w Rytwianach
• Diecezja Sandomierska w Internecie
• Gość Niedzielny
• Kronika Diecezji Sandomierskiej
• Niedziela
• Studia Sandomierskie
Dom Księży Emerytów
Katolickie Centra Pomocy Rodzinie
Wydawnictwo Diec.
i Drukarnia
(Strona własna)
Fundacja "Serce bez granic" (Strona własna)
  

» CZASOPISMA » STUDIA SANDOMIERSKIE (123)   
M E N U

Gość Niedzielny

Niedziela

Studia Sandomierskie

Kronika Diec. Sand.Główna IndeksNr stronyWyszukiwarka ...27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
tel. (+48) 15 8322708 wew. 385, e-mail: studia@wds.com.pl
Prenumerata: Wydawnictwo Diecezjalne, tel. (+48) 15 8323192

Studia Sandomierskie Teologia-Filozofia-Historia są naukowym pismem diecezji sandomierskiej wydawanym od 1980 r. Dotychczas ukazało się osiemnaście tomów. Początkowo "Studia Sandomierskie" ukazywały się jako rocznik, zaś w latach 2004-2010 jako kwartalnik. Obecnie ukazują się dwa numery w roku.

"Studia Sandomierskie" znajdują się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Artykuły naukowe publikowane na naszych łamach premiowane są 6 punktami.

Redaktorem naczelnym czasopisma od listopada 1999 r. jest ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UPJP II Kraków). Do zespołu redakcyjnego należą: ks. dr hab. Leon Siwecki, prof. KUL JP II Lublin, ks. dr Kazimierz Skawiński (WSD Sandomierz), ks. mgr Leszek Pachuta (Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz). Sekretarzem redakcji jest: ks. dr Waldemar Olech (KUL JP II - WSD Sandomierz).

Artykuły naukowe do "Studiów Sandomierskich" można przesyłać do redakcji pocztą e-mail: studia@wds.com.pl oraz w formie tradycyjnej (wydruk i opisana płyta CD). Preferowane są teksty o objętości 20 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 40 tys. znaków). Do artykułów należy dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim. Recenzje artykułów przygotowują członkowie zespołu redakcyjnego i recenzenci zewnętrzni. Redakcja dokłada wszelkich starań, by zachować zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące sporządzania recenzji.

Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie w wersji papierowej w pierwszym lub ostatnim numerze periodyku danego roku oraz umieszczana na stronie internetowej czasopisma.

W trosce o zachowanie rzetelności naukowej, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja deklaruje wdrożenie zapory "ghostwriting" i "guest authorship".

Autorzy składają w Redakcji stosowne oświadczenie, którego treść została podana poniżej.

Oświadczenie autorskie: 

Zasady recenzowania:    /   Formularz recenzji:    /   Zasady sporządzania przypisów: 


ZAWARTOŚĆ NAJNOWSZEGO NUMERU
STUDIA SANDOMIERSKIE

20 (2013), nr 1

HISTORIA

Ks. Piotr Franciszek Włoczyk, Adam Prosper Burzyński OFM (1775-1830) zakonnik - misjonarz - biskup
Feliks Kiryk, Nowa Słupia miasto klasztoru świętokrzyskiego
Ks. Piotr Tylec, Spór o obsadę personalną parafii Kraśnik i Janów Lubelski w okresie stalinowskim

FILOZOFIA

Ks. Bartłomiej Krzos, O logice liberalizmu

MATERIAŁY

Danuta Krześniak-Firlej, Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium sandomierskiego (Ks. Jakub Gierasiński, Ks. Piotr Paweł Gołębiowski)
Waldemar Firlej, Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium sandomierskiego (Ks. Jan Kanty Gajkowski, Ks. Władysław Gąsiorowski)
Homilie o. Adama Prospera Burzyńskiego: O śmierci i Na Wielki Piątek (wstęp, edycja krytyczna, tłumaczenie: Krzysztof Modras OP)

CONTENTS

Spis treści:      Contents:     

Streszczenia obcojęzyczne / SummaryP o p r z e d n i e    n u m e r y


  6 (1990-1996)   7 (1997-2000)   8 (2001)   9 (2002)   10 (2003)
  11 (2004), z. 1   11 (2004), z. 2   11 (2004), z. 3   11 (2004), z. 4   12 (2005), z. 1
  12 (2005), z. 2   12 (2005), z. 3   12 (2005), z. 4   13 (2006), z. 1   13 (2006), z. 2
  13 (2006), z. 3   13 (2006), z. 4   14 (2007), z. 1   14 (2007), z. 2-4   15 (2008), z. 1
  15 (2008), z. 2-3   15 (2008), z. 4   16 (2009), z. 1-2   16 (2009), z. 3-4   17 (2010), z. 1-2
  17 (2010), z. 3   17 (2010), z. 4   18 (2011), nr 1   18 (2011), nr 2   19 (2012), nr 1
  20(2013), nr 1


W górę
Cofnij Strona główna Copyright © 2000-2017 by Diecezja Sandomierska
Poinformuj Redakcję Portalu: www@sandomierz.opoka.org.pl
Aktualizacja: 30 maja 2013