Strona główna Duszpasterstwo
Instytucje diecezjalneBiskupiKuria DiecezjalnaSąd BiskupiStrona główna
• Bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
• Bp pomocniczy Edward Frankowski
• Bp senior Wacław Świerzawski
• Kancelaria Kurii Diecezjalnej
• Wydziały Kurii Diecezjalnej
• Diecezjalne rady i komisje
Caritas Diecezjalana
(Strona własna)
Wiadomości
Kalendarium
DekanatyParafie
• Wyszukiwarka parafii
Sanktuaria 
Uczelnie i szkołyDomy rekolekcyjne
i domy kultury
Media diecezjalneMuzeum Diecezjalne
• Wyższe Seminarium Duchowne
• Instytut Teologiczny
• WZNoS KUL Stalowa Wola
• WZPiNoG KUL Stalowa Wola
• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Sandomierzu

• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Ostrowcu Świętokrzyskim

• Katolickie Gimnazjum i Liceum
w Stalowej Woli

• Katolickie Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Ostrowcu Św.

• Rodzina szkół imienia Jana Pawła II
• Centrum KEiFC Quo vadis w Sandomierzu
• Ośrodek TiFCh Augustianum w Radomyślu
• Ośrodek Formacyjny w Tarnobrzegu
• Dom Formacyjny w Gorzycach
• Katolicki Dom Kultury w Sandomierzu
• Katolicki Dom Kultury Arka w Racławicach
• Ośrodek Formacji Liturgicznej Zawichost
• Ośrodek Pomocy w Kryzysach Fundacji
Powrót w Zawichoście

• Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
• Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum
Terapeutyczne SPeS w Rytwianach
• Diecezja Sandomierska w Internecie
• Gość Niedzielny
• Kronika Diecezji Sandomierskiej
• Niedziela
• Studia Sandomierskie
Dom Księży Emerytów
Katolickie Centra Pomocy Rodzinie
Wydawnictwo Diec.
i Drukarnia
(Strona własna)
Fundacja "Serce bez granic" (Strona własna)
  

» DUSZPASTERSTWO » KATECHUMENAT » KATECHEZY KATECHUMENALNE (5111)   
M E N U

Wysławiając
Miłosierdzie Boże


Duszp. Trzeźwości

Katechizacja

Pomoce katechet.

D. Dzieci i Młodzieży

Liturg. Służba Ołtarza

Ruch "Światło-Życie"

Piesza Pielgrzymka

Akcja Katolicka

KSM

Duszp. Rodzin

Katechumenat

Katechezy

Duszp. Akademickie

Duszp. Powołaniowe

Pap. Dzieła Misyjne

Wspólnoty

Duszp. Związków
Niesakramentalnych


Duszp. Biblijne

Koła różańcowe

Wspólnoty o. Pio

Duszp. niesłyszących

Rok Wiary 2012-2013Główna IndeksNr stronyWyszukiwarka ...Z różnych powodów coraz więcej osób przyjmuje dziś chrzest w wieku dorosłym. Chrzest człowieka dorosłego (i dziecka mogącego przyjąć sakrament świadomie) odbywa się - zgodnie z wolą Stolicy Apostolskiej - nie według obrzędu stosowanego u niemowląt, lecz według nowej księgi liturgicznej (sięgającej do tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa) zatytułowanej Obrzędy wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych (Księgarnia św. Jacka, Katowice 1988).

Jak przekazać wiarę człowiekowi niewierzącemu? O czym mu mówić ze spotkania na spotkanie? Jak wtajemniczyć go w misterium Chrystusa dostępne w kolejnych odsłonach roku liturgicznego?

Przygotowanie to trwa przez cały rok kościelny, czasem przez kilka lat - jest to nie tylko przygotowanie teoretyczne, ale doprowadzanie katechumena do coraz bliższego spotkania z Chrystusem. Chrzest człowieka dorosłego nie odbywa się bowiem jednoczasowo, jak niemowlęcia, lecz rozłożony jest na etapy: kolejne obrzędy katechumenalne są już elementami chrztu, wprowadzającymi katechumena krok po kroku do Kościoła.

W książce Wiara co ci daje? zawarł Biskup Sandomierski nauki głoszone do katechumenów i homilie podczas udzielanych im przez siebie obrzędów katechumenalnych.

Zgodnie z etapami przygotowania określonymi w księdze Obrzędów katechezy zawarte w książce Wiara co ci daje? podzielone są na cztery części:

 1. prekatechumenat (który trwa różnie długo a rozpoczyna się od momentu zgłoszenia się kandydata do chrztu)
 2. katechumenat ścisły (który przypada na okres Adwentu, Bożego Narodzenia i na okres zwykły między Bożym Narodzeniem a Wielkim Postem),
 3. okres oczyszczenia i oświecenia (który przypada na czas Wielkiego Postu) zakończony udzieleniem sakramentów wtajemniczenia (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia) podczas liturgii Wigilii Paschalnej
 4. okres mystagogii (który trwa co najmniej do końca roku kościelnego)

Katechezy i homilie katechumenalne Biskupa Świerzawskiego są konkretnym, praktycznym materiałem dla tych wszystkich katechistów - kapłanów i świeckich - którzy za zgodą biskupa swojej diecezji podejmują się przygotować niewierzącego człowieka dorosłego do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

W górę


SPIS TREŚCI KSIĄŻKI BP. WACŁAWA ŚWIERZAWSKIEGO
WIARA CO CI DAJE?


PREKATECHUMENAT
 1. Jak stawać się chrześcijaninem?
 2. Chrześcijaństwo jako droga
 3. Ku spotkaniu
 4. Od fragmentu do całości
 5. Dar łaski i odpowiedź człowieka
 6. Spotkanie Boga w Świętych
 7. Wybór i decyzja
Stopień pierwszy:
OBRZĘDY PRZYJĘCIA DO KATECHUMENATU

KATECHUMENAT ŚCISŁY
 1. Przełom
 2. Przez widzialne do niewidzialnego
 3. W oczekiwaniu na przyjście Pana
 4. Chrześcijaństwo religią objawioną
 5. Kościół objawia czyny i słowa Chrystusa
 6. Modlitwa uczy wcielać słowo w czyn
 7. Więź z Chrystusem u podstaw moralności
 8. U progu wybrania
 9. Słowo do rodziców chrzestnych
Stopień drugi:
OBRZĘD WYBRANIA, CZYLI WPISANIA IMIENIA

OKRES OCZYSZCZENIA I OŚWIECENIA
 1. Wybrani przez Boga
 2. Bóg odsłania się
 3. Świątynia ciała
 4. Wiara przemienia życie
 5. Z ciemności do światła
 6. Odgadnąć krzyż
 7. Życie z obumarłego ziarna
 8. Poznanie przez modlitwę
 9. Otwarcie się na życie Boga
 10. Dynamiczna "Pamiątka" Pana
 11. Ciało wydane, Krew wylana
Stopień trzeci:
SPRAWOWANIE SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA

OKRES MYSTAGOGII
 1. W samym sercu tajemnicy
 2. Czas Wielkanocy trwa
 3. Niedziela miejscem objawienia się Obecnego
 4. By nie zagubić się w zwyczajności
 5. Maryja Przewodniczką
 6. Ku dojrzałości chrześcijańskiej
 7. Drogowskazy
 8. Jeden jest chleb
 9. Chrystus w nas

W górę
Cofnij Strona główna Copyright © 2000-2017 by Diecezja Sandomierska
Poinformuj Redakcję Portalu: www@sandomierz.opoka.org.pl
Aktualizacja: 7 czerwca 2011